DESTACADO: Emprego público-proceso selecciòn de auxiliares administrativos. Cobertura baixa por IT. Relaciòn provisional de admitidos e excluidos

DESTACADO: Emprego público-proceso selecciòn de auxiliares administrativos. Cobertura baixa por xubilación. Relaciòn provisional de admitidos e excluidos

DESTACADO: ANUNCIO CONTRATACIÓN OBRA MELLORA DO ENTORNO DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE ROO


Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741