Proxecto
Fábricas da Chaínza

1º Premio Manuel Vázquez Román

Construcción adxectivas rehabilitadas ou reconstruídas.

1º Premio "Espazos Abertos Públicos"

XV Premios COAG - máis información

FINALISTA DO GRAN PREMIO ENOR DE ARQUITECTURA

máis información

Proxecto: Complexo museístico Fábricas da Chaínza.

Promotor: Concello de Noia.
Proxecto cofinanciado polo Ministerio de Cultura.