Plan Xeral de Ordenación Municipal

Documento de Aprobación InicialAccede ó documento completo
Planos de Estrutura Xeral
1:5.000Planos de Ordenación Detallada. Zonificación
1:2.000Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741