Concello de Noia
DIRECTORIO
Dende aquí pode accceder os datos de contacto e localización dos servizos do Concello de Noia, tanto municipais como non municipais.

Directorio

Ir ó directorio >
FACENDA
Para levar a cabo os trámites que supoñan pagamento de taxas, cobro de impostos e demais actividades de transacción económica co concello deberá vostede acudir á:

Casa do Concello
Rúa Rosalía de Castro, 2
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981842100
Fax: 981821741

Unha vez alí deberá dirixirse ao departamento de Economía ou á oficina de Promoción económica, segundo os asuntos que teña que resolver.

En vindeiras datas poñerase en funcionamento un portelo electrónico ou oficina virtual para realizar diversos pagamentos a través de administración electrónica, onde co seu DNI electrónico e unha conta bancaria poderá realizar varios depósitos de taxas dende o seu propio ordenador.

Na sección de Trámites atopará os impresos para facer efectivas a maioría das ordenanzas fiscais do Concello de Noia.
NOS (Noia, Obras e Servizos)
NOS é o departamento municipal encargado de obras e servizos. Creado o 1 de maio de 2008, está composto por unha plantilla de 30 traballadores froito da absorción dos traballadores da antiga concesionaria privada que levaba os servizos de auga, saneamento, limpeza viaria, limpeza de edificios, e xardíns.

Nestes intres, o Concello xestiona diretamente os servizos de Medio Ambiente, Xardíns e Parques Infantís; Auga e Saneamento; Limpeza viaria; Brigadas de obras; Cemiterio e Limpeza de edificios.

Supervisa os concesións da recollida e tratamento de lixo, así como o mantemento de alumeado.

Se quere saber máis sobre NOS, os seus servizos e xeito de contacto, descargue o documento adxunto.
NOVAS DE NOIA
Cabalgata de Reis 2015
Por mor da celebración da Cabalgata de Reis a partir das 17:00 horas do luns 5 de xaneiro cortarase o tráfico en varias rúas da Vila de Noia. Desde o Concello agradecemos a colaboración e comprensión de todos os condutores, … Seguir lendo

Feliz 2015
A Corporación e os traballadores municipais do Concello de Noia queremos desexarlle a todos os noieses unhas felices festas e que o 2015 sexa de prosperidade para todos. Pero nunha data de tanta ledicia non debemos esquecer que temos que … Seguir lendo

XI San Silvestre de Noia


Torneo 3 x 3 de Nadal


VII Torneo de Nadal de fútbol sala de categorías base


Aviso recadación municipal
Por mor do peche do exercicio contable 2014 e o cambio de aplicación informática en contabilidade, os días 29 e 30 de Decembro o departamento de recadación estará pechado ao público. Asímesmo o cambio da aplicación contable provocará atrasos no … Seguir lendo

Imaxes da Praza do Curro
Fotografías de Héctor Santos-Díez

Imaxes da obra de galería de servizos en Labarta


Imaxes da obra ?As portas do mar?


Imaxes da obra de mellora da Praza Sosfreixos


Periodo medio de pago a provedores
O artigo 13.6 da Lei Organica de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financieira obriga ás Administracións Públicas a publicar o seu periodo medio de pago a provedores. O Real Decreto 635/2014, desenvolve a metodoloxía de cálculo dos Periodos Medios de Pago … Seguir lendo

Orde final de puntuación dos aspirantes que superaron o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo de socorristas para a piscina municipal de Noia
Orde final puntación bolsa socorristas

Campaña de esquí 2015
Tríptico información

Bolsa de socorristas: ?Anuncio de baremo de méritos?
Anuncio baremo méritos

Relación definitiva de aspirantes admitidos e excluidos do procedemento de selección para bolsa de traballo de socoristas
Resolución 2972-2014

Foro Climántica
Programa

XXXVIII Semana Musical de Noia
O Concerto inaugural suspéndese por mor do loito oficial declarado polo Concello de Noia

Información sobre o loito oficial
Hoxe ás 12:00 gardarase un minuto de silencio diante do Concello en lembranza dos falecidos no accidente tráfico do sábado. O funeral celebrarase o luns 17 ás 16:30 na igrexa parroquial de San Martiño e o enterro será no cemiterio … Seguir lendo

DECLARACIÓN DE LOITO OFICIAL
O Concello de Noia decreta tres días de loito oficial en sinal de duelo pola morte de tres persoas dunha mesma familia en accidente de tráfico, o sábado, na estrada que une a Vila coa capital Galega. «Ante o fatal … Seguir lendo

Información Campus de fútbol
Tríptico Campus

Campus de fútbol


Relación provisional admitidos e excluídos
Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos no procedemento de selección de persoal, para a creación dunha bolsa de traballo de socorristas para a piscina municipal de Noia.Resolucion 2886-14

Portos autoriza a construción de aparcadoiro na zona portuaria de Noia.
O ente público Portos de Galicia ven de autorizar a reformulación do espazo portuario de Noia, permitindo a construción de zona de aparcamento na zona de interacción portuaria-cidade. A segunda tenente alcalde e concelleira do Mar Marisol Villar Ageitos anunciou … Seguir lendo

Orde final de puntuación dos aspirantes que superaron o procedemento de selección de catro postos de auxiliares de policía local
Orde final de puntuación

Bases que rexerán procedemento de selección de persoal para a creación dunha bolsa de traballo para a cubertura de postos de socorrista na pisicina municipal
Bases socorristas

PERFIL DO CONTRATANTE

Dende aquí pode obter e descargar todos os documentos de contratos do Concello de Noia. Os contratos formalizados, contratacións programadas, contratos en períodos de licitación, contratos adxudicados e procedimentos de contratación anulados.

http://www.noia.es/perfil/index.html

Perfil do Contratante
TRÁMITES
Dende aquí pode descargar documentos PDF con solicitudes para a administración local, ordenanzas e demais impresos oficiais.

Impresos Oficiais

Descargar Solicitude Estándar
Descargar Solicitude de Uso do Coliseo Noela
Descargar Solicitude pavillóns polideportivos
Descargar Solicitude de Exención IVTM Minusvalía
Descargar Solicitude de Bonificación en Impostos e Taxas Municipais
Descargar Impreso para declarar Plusvalías
Descargar Solicitude de Subvencións e Axudas Xenéricas
Descargar Xustificación de Subvencións Concedidas Xenéricas
URBANISMO
O alcalde desenvolve as funcións deste departamento do Concello de Noia e ocúpase das seguintes áreas:

1 Área do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia, o que comprende:


a) Desenvolvemento de políticas de rehabilitación en espacios tanto públicos como privados.
b) Dirección da Oficina de Rehabilitación do casco histórico.
c) Xestión, impulso, regulación e concesión de subvencións nese ámbito.
d) Desenvolvemento do PEPRICH, das súas unidades de actuación e intervencións puntuais, así como propostas de revisión e modificación do mesmo.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas que se sitúen nese ámbito.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e de espectáculos públicos, que se sitúen no casco histórico, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos.

2 Área de Urbanismo, Vivenda e Solo, a que lle atribúe funcións para:    

a) Desenvolvemento de solo industrial.
b) Promoción e construcción de vivenda pública.
c) Xestión do patrimonio municipal do solo.
d) Elaboración e impulso do Plan Xeral de Ordenación Municipal e do Plan especial do medio rural.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de
licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas, con
exclusión das que se sitúen no casco histórico.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística con exclusión das que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e espectáculos públicos, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos, con exclusión dos que se sitúen no casco histórico.
h) Aprobación dos proxectos, contratación e control de toda obra pública agás as que se realicen por administración. Para contactar co alcalde: rafaelgarciaguerrero@gmail.com

A Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico está en:

Edificio do Curro
Rúa do Curro, 4
15200 – Noia – A Coruña
Teléfonos: 981828011 – Fax: 981828104
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
Se quere consultar toda a información urbanística actual referida a Noia, dende o Planeamento Xeral ata os Plans Especiais, en cada unha das áreas deste concello, debe acudir á páxina da Xunta de Galicia http://www.planeamentourbanistico.xunta.es e seleccionar este concello.

Ordenanzas fiscais relacionadas con esta área:

IBI
Taxa pola licencia de apertura
Ocupación subchan, voo
Imposto de construccións, instalacións e obras
Incremento do valor dos terreos de natureza urbán
Imposto sobre bens inmobles
Instalación de quioscos
Taxa ocupación de vía pública con materiais

Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741