Concello de Noia
DIRECTORIO
Dende aquí pode accceder os datos de contacto e localización dos servizos do Concello de Noia, tanto municipais como non municipais.

Directorio

Ir ó directorio >
FACENDA
Para levar a cabo os trámites que supoñan pagamento de taxas, cobro de impostos e demais actividades de transacción económica co concello deberá vostede acudir á:

Casa do Concello
Rúa Rosalía de Castro, 2
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981842100
Fax: 981821741

Unha vez alí deberá dirixirse ao departamento de Economía ou á oficina de Promoción económica, segundo os asuntos que teña que resolver.

En vindeiras datas poñerase en funcionamento un portelo electrónico ou oficina virtual para realizar diversos pagamentos a través de administración electrónica, onde co seu DNI electrónico e unha conta bancaria poderá realizar varios depósitos de taxas dende o seu propio ordenador.

Na sección de Trámites atopará os impresos para facer efectivas a maioría das ordenanzas fiscais do Concello de Noia.
NOS (Noia, Obras e Servizos)
NOS é o departamento municipal encargado de obras e servizos. Creado o 1 de maio de 2008, está composto por unha plantilla de 30 traballadores froito da absorción dos traballadores da antiga concesionaria privada que levaba os servizos de auga, saneamento, limpeza viaria, limpeza de edificios, e xardíns.

Nestes intres, o Concello xestiona diretamente os servizos de Medio Ambiente, Xardíns e Parques Infantís; Auga e Saneamento; Limpeza viaria; Brigadas de obras; Cemiterio e Limpeza de edificios.

Supervisa os concesións da recollida e tratamento de lixo, así como o mantemento de alumeado.

Se quere saber máis sobre NOS, os seus servizos e xeito de contacto, descargue o documento adxunto.
NOVAS DE NOIA
Andaina San Lois


Torneo xadrez


Instancia e temario do proceso de selección dun posto de traballador social
No seguinte arquivo adxunto está dispoñible o temario e a instancia para o proceso selectivo dun posto de traballador social. Instancia e Temario

Decreto de aprobación da convocatoria e bases do proceso de selección dun posto de traballador social
Decreto aprobando bases e convocatoria

Bases do procedemento de selección para o posto de traballador social
No seguinte documento recollénse as bases que rexerán a convocatoria e o procedemento de selección en réxime de dereito laboral temporal, xornada completa de un (1) posto de traballo de “Traballador social” para os servizos sociais comunitarios de base e … Seguir lendo

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE UN TRABALLADOR SOCIAL
O 14 de xullo de 2014 foron aprobadas, as bases e a convocatoria para a selección por concurso-oposición dun TRABALLADOR SOCIAL, en réxime de dereito laboral temporal, baixo a modalidade de interinidade, segundo o artigo 4 do Real decreto 2720/1998, … Seguir lendo

Programa da Feira Medieval
PROGRAMA FEIRA MEDIEVAL 2014

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR E SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR. EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. CURSO ACADÉMICO 2014-2015.
No documento adxunto recóllense as bases para a convocatoria de axudas para material escolar e comerdor para o curso 2014-2015 para o curso 2014-15: 2014-2015. Bases axudas O prazo de presentación de solicitudes para as axudas é dun mes desde … Seguir lendo

Imaxes da obra de Argalo


Plantilla de respostas do proceso selectivo de ordenanza de conservatorio
No seguinte arquivo pdf atópanse ás respostas do exame no proceso selectivo de ordenanza de conservatorio: Plantilla de respostas

Cartel Feira Medieval


Obras de mellora no sistema dunar de Testal
Remataron as obras denominadas ?Rehabilitación e Recuperación do sistema dunar de Testal? tivo un orzamento de 102.000 euros. O obxectivo do proxecto foi a restauración do sistema dunar, de alto valor ecolóxico e protexido pola Rede Natura, e moi dañado … Seguir lendo

V Trofeo de atletismo ?Vila de Noia?


Resultados proba galego no proceso selectivo de ordenanza de conservatorio
Ramiro Lema Muíño, secretario do tribunal constituído para a selección de UN POSTO DE ORDENANZA CONSERVATORIO, CERTIFICO, que na sesión de data 1 de xullo de 2014 mantida polo citado tribunal, este órgano procede a facer público o resultado da … Seguir lendo

Anuncio do baremo de méritos no proceso selectivo de un posto de traballo de ordenanza conservatorio
ANUNCIO

Taekwondo infantil


Melloras de seguridade no polígono industrial.
O Concello de Noia realizará melloras de seguridade no polígono de Augalevada. As melloras consistirán na instalación de cámaras de videovixianza nas rúas do polígono industrial noiés de Augalevada. O Concello investirá 25.265,60 ? dos que 20.212,50 ? estarán cofinanciados … Seguir lendo

Lumeiros de San Xoan
Un total de 110 Lumeiros foron autorizados para a noite de San Xoan. Desde o Concello pídeselle a todos os veciños colaboración para que adopten as medidas de prevención necesarias para evitar posibles problemas para todos. Lémbranse as medidas a … Seguir lendo

Anuncio da relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, no procedemento de selección de un posto de traballo de ORDENANZA CONSERVATORIO e convocatorias da proba de galego e da fase de oposición
ANUNCIO

Programa De Cultura de Rúas Vivas ? Descarga dende aquí


Campamentos e obradoiros de verán da Concellería de Cultura ? descarga a información para as inscricións e horarios aquí
As actividades programadas son: Obradoiros de verán (de 4 a 7 años): terá lugar do 1 de xullo ao 18 do mesmo mes en horario de 10:30 a 13:30 h. O prazo de inscrición comeza o vindeiro luns, 16 de … Seguir lendo

Xuño musical


Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos no procedemento de selección de un posto de traballo de ORDENANZA CONSERVATORIO
ANUNCIO

TRANSPORTE ELECTORAL GRATUÍTO


Andaina
Andaina pola costa o sábado 24 de Maio, saída ás 10:00 diante do Concello. Recorrido aproximado 17 km de dificultade media, tempo estimado 3 horas.

PERFIL DO CONTRATANTE

Dende aquí pode obter e descargar todos os documentos de contratos do Concello de Noia. Os contratos formalizados, contratacións programadas, contratos en períodos de licitación, contratos adxudicados e procedimentos de contratación anulados.

http://www.noia.es/perfil/index.html

Perfil do Contratante
TRÁMITES
Dende aquí pode descargar documentos PDF con solicitudes para a administración local, ordenanzas e demais impresos oficiais.

Impresos Oficiais

Descargar Solicitude Estándar
Descargar Solicitude de Uso do Coliseo Noela
Descargar Solicitude pavillóns polideportivos
Descargar Solicitude de Exención IVTM Minusvalía
Descargar Solicitude de Bonificación en Impostos e Taxas Municipais
Descargar Impreso para declarar Plusvalías
Descargar Solicitude de Subvencións e Axudas Xenéricas
Descargar Xustificación de Subvencións Concedidas Xenéricas
URBANISMO
O alcalde desenvolve as funcións deste departamento do Concello de Noia e ocúpase das seguintes áreas:

1 Área do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia, o que comprende:


a) Desenvolvemento de políticas de rehabilitación en espacios tanto públicos como privados.
b) Dirección da Oficina de Rehabilitación do casco histórico.
c) Xestión, impulso, regulación e concesión de subvencións nese ámbito.
d) Desenvolvemento do PEPRICH, das súas unidades de actuación e intervencións puntuais, así como propostas de revisión e modificación do mesmo.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas que se sitúen nese ámbito.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e de espectáculos públicos, que se sitúen no casco histórico, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos.

2 Área de Urbanismo, Vivenda e Solo, a que lle atribúe funcións para:    

a) Desenvolvemento de solo industrial.
b) Promoción e construcción de vivenda pública.
c) Xestión do patrimonio municipal do solo.
d) Elaboración e impulso do Plan Xeral de Ordenación Municipal e do Plan especial do medio rural.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de
licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas, con
exclusión das que se sitúen no casco histórico.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística con exclusión das que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e espectáculos públicos, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos, con exclusión dos que se sitúen no casco histórico.
h) Aprobación dos proxectos, contratación e control de toda obra pública agás as que se realicen por administración. Para contactar co alcalde: rafaelgarciaguerrero@gmail.com

A Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico está en:

Edificio do Curro
Rúa do Curro, 4
15200 – Noia – A Coruña
Teléfonos: 981828011 – Fax: 981828104
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
Se quere consultar toda a información urbanística actual referida a Noia, dende o Planeamento Xeral ata os Plans Especiais, en cada unha das áreas deste concello, debe acudir á páxina da Xunta de Galicia http://www.planeamentourbanistico.xunta.es e seleccionar este concello.

Ordenanzas fiscais relacionadas con esta área:

IBI
Taxa pola licencia de apertura
Ocupación subchan, voo
Imposto de construccións, instalacións e obras
Incremento do valor dos terreos de natureza urbán
Imposto sobre bens inmobles
Instalación de quioscos
Taxa ocupación de vía pública con materiais

Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741