Concello de Noia
DIRECTORIO
Dende aquí pode accceder os datos de contacto e localización dos servizos do Concello de Noia, tanto municipais como non municipais.

Directorio

Ir ó directorio >
FACENDA
Para levar a cabo os trámites que supoñan pagamento de taxas, cobro de impostos e demais actividades de transacción económica co concello deberá vostede acudir á:

Casa do Concello
Rúa Rosalía de Castro, 2
15200 – Noia, A Coruña
Teléfono: 981842100
Fax: 981821741

Unha vez alí deberá dirixirse ao departamento de Economía ou á oficina de Promoción económica, segundo os asuntos que teña que resolver.

En vindeiras datas poñerase en funcionamento un portelo electrónico ou oficina virtual para realizar diversos pagamentos a través de administración electrónica, onde co seu DNI electrónico e unha conta bancaria poderá realizar varios depósitos de taxas dende o seu propio ordenador.

Na sección de Trámites atopará os impresos para facer efectivas a maioría das ordenanzas fiscais do Concello de Noia.
NOS (Noia, Obras e Servizos)
NOS é o departamento municipal encargado de obras e servizos. Creado o 1 de maio de 2008, está composto por unha plantilla de 30 traballadores froito da absorción dos traballadores da antiga concesionaria privada que levaba os servizos de auga, saneamento, limpeza viaria, limpeza de edificios, e xardíns.

Nestes intres, o Concello xestiona diretamente os servizos de Medio Ambiente, Xardíns e Parques Infantís; Auga e Saneamento; Limpeza viaria; Brigadas de obras; Cemiterio e Limpeza de edificios.

Supervisa os concesións da recollida e tratamento de lixo, así como o mantemento de alumeado.

Se quere saber máis sobre NOS, os seus servizos e xeito de contacto, descargue o documento adxunto.
NOVAS DE NOIA
Cartel e programa de man das Festas de San Marcos ? descarga dende aquí


Prazo de pago a provedores, primeiro trimestre 2014
PUBLICACION DO PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES En cumprimento da Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 9/2013, de 20 de Decembro, de control da débeda comercial no Sector Público, polo que se sinala que transcorrido un mes dende a … Seguir lendo

Aula de saúde


Romería de San Lázaro
Este domingo ten lugar a tradicional Romería de San Lázaro. Este ano conta coa novidade de facer o primeiro concurso de polbeiras.

Actuacións da policia local
Na madrugada do mércores ao xoves a policia local procedeu a detención do presunto autor dun roubo nunha estación de servizo da localidade. Nas actuacións tamén participou a Garda Civil de Noia. Ás 05:10 horas da noite do xoves ao … Seguir lendo

XXX RaliNoia
O Concello de Noia solicita a todos os asistentes ao Ralinoia máxima precaución para poder desfrutar con seguridade dun evento deportivo tan importante. Ademais lémbrase a todos que a non atención ás indicacións da organización pode supoñer a suspensión do … Seguir lendo

Anuncio de resolución aprobando nova bolsa de emprego, proceso selectivo de tres postos de oficial de primeira
ANUNCIO

III campionato comarcal infantil benéfico de Taekwondo


Aula de saúde


Danos do temporal
Responsables da Demarcación de Costas en Galicia desprazaronse hoxe a Noia a comprobar as actuacións a realizar para arranxar os danos causados polo temporal. Acompañados do alcalde Rafael García Guerrero e da concelleira de medio rural e marino Marisol Villar … Seguir lendo

descarga de Cartel e díptico da programación Cultural de Abril e Maio do Concello de Noia


Aula de saude


Anuncio de nomeamento dos candidatos seleccionados e aprobación da bolsa de emprego, no proceso selectivo de tres oficiais de primeira
ANUNCIO

Anuncio de modificación de tráfico


Campionato de España de Duatlón por equipos


Anuncio do resultado da fase de oposición do proceso de selección de tres postos de oficial de primeira e propostas de nomeamento e creación da bolsa de emprego
ANUNCIO

Anuncio de resolución do recurso de alzada presentado contra a baremación de méritos feita polo Tribunal no proceso de selección de tres postos de oficial de primeira
ANUNCIO

Anuncio de nova valoración de méritos no proceso para a selección de tres postos de oficial de primeira
ANUNCIO

Estos son os grupos que actuarán nas Festas de San Marcos na Praza do Tapal


Apoio aos traballadores do mar de Portosín
En convocatoria extraordinaria urxente a xunta de goberno local do concello de Noia acordou manifestar o apoio e cos traballadores do mar afectados polo reparto de cuotas. En especial, o Concello quere expresar a solidaridade e apoio do pobo de … Seguir lendo

Costas arranxará o paseo de Boa
A demarcación de Costas en Galicia arranxará o paseo de Boa Grande, na parroquia de Boa. Esta actuación está incluída dentro das intervencións por urxencia que se realizarán por mor dos danos ocasionados polos temporais este inverno. Desde Costas pediuse … Seguir lendo

Detención
A actuación conxunta da Garda Civil e a Policia Local de Noia permitiu a detención dunha persoa por posesión ilícita de armas. A noite do 13 de marzo, nun control conxunto rutinario da Policia Local de Noia e a Garda … Seguir lendo

Baremo de méritos proceso selectivo de tres postos de traballo de oficiais primeira
ANUNCIO

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos no procedemento de selección de tres postos de traballo de oficial de primeira
ANUNCIO

VI Aula de Saude


PERFIL DO CONTRATANTE

Dende aquí pode obter e descargar todos os documentos de contratos do Concello de Noia. Os contratos formalizados, contratacións programadas, contratos en períodos de licitación, contratos adxudicados e procedimentos de contratación anulados.

http://www.noia.es/perfil/index.html

Perfil do Contratante
TRÁMITES
Dende aquí pode descargar documentos PDF con solicitudes para a administración local, ordenanzas e demais impresos oficiais.

Impresos Oficiais

Descargar Solicitude Estándar
Descargar Solicitude de Uso do Coliseo Noela
Descargar Solicitude pavillóns polideportivos
Descargar Solicitude de Exención IVTM Minusvalía
Descargar Solicitude de Bonificación en Impostos e Taxas Municipais
Descargar Impreso para declarar Plusvalías
Descargar Solicitude de Subvencións e Axudas Xenéricas
Descargar Xustificación de Subvencións Concedidas Xenéricas
URBANISMO
O alcalde desenvolve as funcións deste departamento do Concello de Noia e ocúpase das seguintes áreas:

1 Área do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia, o que comprende:


a) Desenvolvemento de políticas de rehabilitación en espacios tanto públicos como privados.
b) Dirección da Oficina de Rehabilitación do casco histórico.
c) Xestión, impulso, regulación e concesión de subvencións nese ámbito.
d) Desenvolvemento do PEPRICH, das súas unidades de actuación e intervencións puntuais, así como propostas de revisión e modificación do mesmo.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas que se sitúen nese ámbito.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e de espectáculos públicos, que se sitúen no casco histórico, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos.

2 Área de Urbanismo, Vivenda e Solo, a que lle atribúe funcións para:    

a) Desenvolvemento de solo industrial.
b) Promoción e construcción de vivenda pública.
c) Xestión do patrimonio municipal do solo.
d) Elaboración e impulso do Plan Xeral de Ordenación Municipal e do Plan especial do medio rural.
e) Concesión, denegación, cambios de titularidade, prórrogas e demais incidencias de
licencias urbanísticas de obras menores e licencias de actividades inocuas, con
exclusión das que se sitúen no casco histórico.
f) Expedientes de disciplina urbanística e de reposición da legalidade urbanística con exclusión das que se sitúen no casco histórico.
g) Expedientes sancionadores e de reposición da legalidade infrinxida en materia de actividades, establecementos abertos ó público e espectáculos públicos, incluídos os motivados por incumprimentos de horarios e da normativa de ruídos, con exclusión dos que se sitúen no casco histórico.
h) Aprobación dos proxectos, contratación e control de toda obra pública agás as que se realicen por administración. Para contactar co alcalde: rafaelgarciaguerrero@gmail.com

A Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico está en:

Edificio do Curro
Rúa do Curro, 4
15200 – Noia – A Coruña
Teléfonos: 981828011 – Fax: 981828104
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
Se quere consultar toda a información urbanística actual referida a Noia, dende o Planeamento Xeral ata os Plans Especiais, en cada unha das áreas deste concello, debe acudir á páxina da Xunta de Galicia http://www.planeamentourbanistico.xunta.es e seleccionar este concello.

Ordenanzas fiscais relacionadas con esta área:

IBI
Taxa pola licencia de apertura
Ocupación subchan, voo
Imposto de construccións, instalacións e obras
Incremento do valor dos terreos de natureza urbán
Imposto sobre bens inmobles
Instalación de quioscos
Taxa ocupación de vía pública con materiais

Concello de NoiaConcello de Noia
Rosalía de Castro, 2 - 15200 Noia (A Coruña)
Tel.: 981 842 100 - Fax 981 821 741